Sportongeval: stappenplan

1.Blad 1 vul je zelf in: rechts op de stippellijnen

  • Je kleeft een klevertje van je ziekenfonds. Dit is heel belangrijk.
  • Ben je werknemer dan vul je je beroep, naam en adres van de werkgever in
  • Duid de datum en uur van het ongeval aan en beschrijf kort hoe het ongeval gebeurd is (bijv. trap op de knie, voet omgeslagen,  …)

2.Blad 2 moet door de dokter ingevuld worden. Als er kans is op kinesitherapie dan moet de dokter dit zeker invullen. Als dat niet op het formulier is aangekruist zal ook geen kine kunnen aangerekend worden en kan je dus voor eventuele prestaties kine niets terugtrekken.

3. Je bezorgt dit document ten laatste 10 kalenderdagen na het ongeval terug aan:

Steven van Haute, Daalstraat 18, 9150 Bazel.

4.Je dossier zal dan opgestuurd worden naar de KBVB. Daar wordt dit ongeval geregistreerd en krijgen wij een kennisgeving samen met een “getuigschrift van genezing” terug. Dat document krijg je dan van de GC en moet je goed bewaren.

Ondertussen:

Je betaalt zelf alle dokterskosten, genees- en verzorgingsmiddelen, ziekenhuisfacturen… neem zo nodig een kopie. Bij  uw mutualiteit laat je een dossier ongevallen openen en zij zullen alle onkosten verzamelen op een onkostennota. Die onkostennota moet je aanvragen als je ‘genezen verklaart bent’.

Wat te doen na genezing?

  • Na volledige behandeling/genezing laat je het “getuigschrift van genezing” invullen door de behandelend geneesheer. Opgelet!!Je mag geen wedstrijden betwisten of trainen alvorens dit document in orde is. Je bent dan niet verzekerd.
  • Je bezorgt het “getuigschrift van genezing” samen met de onkostennota van uw mutualiteitaan mij. Alleen het origineel telt. Ook andere kostenrekeningen (zoals apotheek) mag je binnensteken.
  • Na enige tijd ontvang je van ons de eindafrekening. De KBVB rekent altijd een forfaitaire dossierkost van € 12,40,-.

Als je deze stappen goed volgt dan zal de terugbetaling ook vlot verlopen.

Spoedig herstel !!