Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de uitbating van de kantine, het onderhoud van het hoofdterrein aan de Patrijzenweg, de boekhouding, financiën en sponsoring en de sportieve werking van de seniors. Extrasportieve evenementen zoals footlunches worden georganiseerd door het hoofdbestuur maar ook de logistieke ondersteuning voor het jeugdtornooi en andere evenementen zullen steeds in samenwerking met het hoofdbestuur gebeuren.

Voorzitter
Jef Thierens
GSM: 0475 66 05 23
thierensjozef@gmail.com

Secretaris VZW
Joseph Maes

Terreinverantwoordelijke
Frankie Bressinck

Jeugdbestuur

Het jeugdbestuur waakt over de volledige jeugdwerking zoals de administratie (oa inschrijvingen van spelers, ploegen, tornooien, leeftijdsdispensaties), de kledij en sportmateriaal, de sportieve staf van de jeugd (trainers, afgevaardigden, jeugdscheidsrechters,…), de organisatie van het jeugdtornooi en andere evenementen, samenwerking met andere clubs en de gemeente en de communicatie naar de ouders en spelers toe.

Kledijverantw. Bazel
Bart Verschooren
GSM: 0478 92 33 76

Jeugdbestuurslid
Christof Borms